Wrocław: Wrocławskie kościoły (nieaktywna)

Wrocławskie kościoły (nieaktywna)

Wrocławskie kościoły

Zobacz obrazy z 9 kamer

Wrocławskie kościoły

Historia budowy kościoła sięga XIII wieku, czasów kiedy zakończył się spór księcia Henryka IV Probusa z biskupem Tomaszem II. Kolegiata miała zostać wybudowana jako znak ugody. Książę zmarł w 1290 roku i zgodnie ze swoją wolą został pochowany w będącym w budowie prezbiterium kościoła.

Kościół z architektonicznego punktu widzenia jest niezwykle ciekawy, posiada dwukondygnacyjny układ wnętrza. Dolny kościół św. Bartłomieja oraz górny św. Krzyża w rzucie poziomym posiadają formę krzyża łacińskiego.

Rola Kościoła w budowaniu i kształtowaniu się państwa i narodu polskie była decydująca. To duchowni w dużej mierze tworzyli i rozwijali sądownictwo, szkolnictwo, administrację oraz liczne dziedziny życia wielu Polaków. Warto też podkreślić, że w naszej ponad tysiącletniej historii powiązania z chrześcijaństwem, to właśnie wiara w Boga, wielokrotnie uratowała nasz kraj przed rozpadem, a niejednokrotnie, dawała ona siłę żołnierzom, którzy byli gotów do poświęceń.

Znaczącą rolę na mapie turystycznej Wrocławia oraz wielu innych Polskich miast mają kościoły. Często są to budynki wielowiekowe, które przetrwały wojny, przejścia obcych wojsk, niektóre z nich zostały też ograbione a nawet sprofanowane.

2014.12.30 - przykładowy obraz wrocławskich kościołów

Jest to dość ciekawy widok, na górne partie Wrocławia. Po prawej stronie obrazu z kamery widoczny jest dach oraz wieża Kolegiaty św. Krzyża.